WLOX

Metsä Board, Husum fabriken har startat den ombyggda vitlutsoxideringen.