Teknik och ingenjörstjänster inom den globala pappers & massaindustrin.

Genom vårt breda nätverk erbjuder vi såväl konsulttjänster samt leverans av utrustning och reservdelar.

Välkommen till Process Engineering Ovik AB - ett företag verksam inom den globala pappers- och massaindustrin.

Vår vision är att våra kunder skall känna förtroende för våra produkter och tjänster. Genom vårt breda nätverk erbjuder vi kundanpassade lösningar med focus på kvalitet.

Produkter

Absorptionstorn för CLO2, Blekeriskrubber, Vitlutsoxidering, förbehandling av överskottsslam, Terpentindekantering

Tjänster

Vi erbjuder ett flertal ingenjörstjänster. Bland annat projektledning, process design, montageövervakning, inköp och till­verknings­kontroll m m.

HSE

Process Engineering Ovik AB, tar ansvar för att skydda hälsan hos våra anställda samt underleverantörer. 

Genom ett väl utvecklat nätverk och samarbete med bl.a  Eurocon Engineering AB och Mill Solutions and Technologies AB erbjuder vi hållbara  turn key lösningar inom pappers- och massaindustrin. 

Allt från första process design via projektledning, konstruktion, upphandling, tillverkning, leverans av utrustning, montage samt utcheckning och uppstart. Vi erbjuder även engineering, där du som kund själv ansvarar för all upphandling av utrustning fram till färdigt montage.

Vårt focus ligger på processer, utrustningar och reservdelar för den globala pappers & massaindustrin inom:

  • CNCG/DNCG system
  • Rening av ventilationsgaser från blekeri
  • Avskiljning av terpentin från kondensat
  • Oxidation av vitlut
  • Förbehandling av överskottsslam
  • Absorption av klordioxid.
2018-03 C-kondensat cistern |Montage- & projekt samordning vid ombyggnation av C-kondensat cistern

Nyheter

Nedan visas våra senaste nyheter.

Ny beställning

Under den senaste tiden har vi erhållit en ny beställning på nya demistrar från Norco Plast AB för en blekeriskrubber vid Husum Fabriker.

Läs mer »

Ny order

En ny order från Chemetics Inc Canada på tillverkning och leverans av ett lock till ett absorptionstorn för ClO2 hos Nippon Dynawave Packaging, USA.

Läs mer »