Östra Dalgatan 1

SE-891 32 Örnsköldsvik

HSE säkerställer en säker arbetsplats med en bra miljö

Process Engineering Ovik AB, tar ansvar för att skydda hälsan hos våra anställda samt underleverantörer. Vi strävar efter att göra deras arbetsvillkor givande och säkra.
Vi strävar på att minimera den påverkan våra aktiviteter har på samhällen och miljön. Inom företaget har vi en proaktiv inställning till HSE-arbetet. Utifrån ett globalt perspektiv arbetar vi med att skapa säkra arbetsplatser för våra anställda och att minska miljöpåverkan.

Vår HSE policy innebär att:

  • Regelbundet utvärdera vår verksamhet.
  • Reducera riskerna för våra kunder, underleverantörer samt våra anställda angående hälsa och säkerhet.
  • Etablera metoder som säkerställer efterlevnad av policyn samt tillämpliga lagar och föreskrifter.
  • Informera samt diskutera med medarbetare, kunder och myndigheter angående HSE frågor.
  • Öka kunskapen och medvetenheten angående miljöfrågor inom företaget.
  • Följa lagar och förordningar samt att se dem som miniminivå för på vårt arbete.
  • Ständigt sträva efter att utveckla våra kunskaper samt förbättra utnyttjandet av våra resurser samt minimera föroreningar.

HSE ansvariga

Verkställande direktören (VD) är i sista hand ansvarig för att se så att företaget arbetar utifrån denna policy samt lagar och förordningar.