Östra Dalgatan 1

SE-891 32 Örnsköldsvik

Förbehandling av överskottsslam

Hydrolysering av överskottslam innan den tillförs sodapannan tillsammans med brännlut

 Ett system att förbehandla överskottsslam från en biorening innan förbränning i sodapanna.

  • Ett system att behandla överskottsslam med lut från indunstningen innan förbränning tillsammans med brännlut i sodapannan.
  • Lut används som media för att hydrolysera bakterier i slammet.
  • Genom hydrolysering sprängs cellmembranen och därmed frigörs bunden vätska
  • Hydrolysering påverkar också att risken för scaling på värmeytor minskar. 

Behöver du hjälp eller mer information?