Varumärke

Företagets logga är nu registrerat hos PRV som skyddat varumärke.