Östra Dalgatan 1

SE-891 32 Örnsköldsvik

Erhållit order från Celulosa Arauco y Constitución S.A., Celulosa Planta Nueva Aldea, Chile för upprättande av underhålls instruktioner för en befintlig blekeriskrubber.