Ny order

Vi har fått förtroendet att till Mondi Dynäs leverera en droppavskiljare för deras DNCG system. All tillverkning sker lokalt i Örnsköldsvik och leveransen kommer att ske redan första veckan i juni 2016 och installeras under deras korta UH-stopp.