Montage v45

2020-11 Wlox reactor

På uppdrag av MISTAB utförs montageövervakning på ombyggnation av Wlox reaktor – utförs av ÖMV.